Keskkonna- ja loodusuudised

Homme kohtuvad Tallinnas loomakaitsjad üle maailma

Bioneer - 11. Aprill 2018 - 15:15
12. ja 13. aprillil toimub Tallinnas rahvusvahelise koalitsiooni Fur Free Alliance (FFA) aastakoosolek, mida võõrustab loomade eestkoste organisatsioon Loomus. Selline koosolek leiab Eestis aset esmakordselt.

Kutse Üleminekuõhtule: Toit linnaruumis

Bioneer - 10. Aprill 2018 - 19:15
Tartu Loodusmaja ja Elav Tartu Liikumine korraldavad 2018. aastal Üleminekuõhtute sarja Tartu Loodusmajas, Lille 10. Iga kuu kolmandal kolmapäeval toimuvad üritused, kuhu kõik on oodatud.

Veljo Ipits valiti teist korda Toiduliidu volikogu esimeheks

Bioneer - 10. Aprill 2018 - 19:15
Eesti Toiduainetööstuse Liidu üldkoosolek valis Veljo Ipitsa ühehäälselt liidu volikogu esimeheks järgmiseks kolmeaastaliseks ametiajaks.

Reval Folk kutsub kuulama Eesti lõõtspillikuningat!

Bioneer - 10. Aprill 2018 - 19:15
20. aprillil kell 19 kuuleb Tallinna Vanalinna Muusikamajas ehedat ja eestimaist – üles astub lõõtsakuningas Juhan Uppin.

Teadusmarss 2018 - näita, et teaduse rahastamine on oluline

Bioneer - 10. Aprill 2018 - 5:15
Kas kõrgharidus ja teadus on Sulle oluline? Kui jah, siis tule ühine meiega! Kui ei, siis tule ja ütle miks. Juba 14. aprillil. Kõnekoosolek teaduse ja kõrghariduse rõõmudest ning muredest.

Keskkonnaagentuuri talendiotsimise tuur 2018

Bioneer - 9. Aprill 2018 - 16:15
Esmakordselt asutuse ajaloos võttis Keskkonnaagentuur nõuks sel aastal viia läbi erinevate Eesti ülikoolide seas talentide otsimise tuuri, et selle käigus tutvustada oma ettevõtte erinevaid teenuseid ja valdkondi ning leida noorte tudengite näol täiendust oma arenevasse meeskonda.

Hajaasustuse programm aitab maapiirkondades elavaid peresid

Bioneer - 9. Aprill 2018 - 16:15
Tänasest on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor, mille eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Tänavu toetab riik hajaasustuse programmi kahe miljoni euroga.

Maaeluminister kinnitas erakorralise toetuse taliviljakasvatajatele

Bioneer - 9. Aprill 2018 - 16:15
Maaeluminister allkirjastas määruse, millega kehtestatakse taliviljakasvatajatele suunatud erakorralise toetuse maksmise tingimused.

Eesti Ornitoloogiaühingu üldkoosolekul valiti uus nõukogu ja auliikmed

Eesti Ornitoloogiaühing - 9. Aprill 2018 - 14:29

Laupäeval toimus Tartus Eesti Ornitoloogiaühingu üldkoosolek. EOÜ üldkoosolekul tutvustati EOÜ 2017. aasta majandusaasta aruannet ja 2018. aasta tegevusplaani. Samuti kohendati põhikirja ning valiti uus nõukogu ja kolm uut auliiget. 

Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu ehk volinike koosolek valitakse kolmeks aastaks ning uus koosseis on sedapuhku 11-liikmeline. Sinna kuuluvad Arne Ader, Antti Karlin, Triin Leetmaa, Leho Luigujõe, Olev Lüütsepp, Riho Marja, Marko Mägi, Renno Nellis, Peeter Raudsepp, Elle-Mari Talivee ja Aarne Tuule.

Üldkoosolekul valiti ka 3 uut EOÜ auliiget, kelleks said Mall Hiiemäe, Toomas Jüriado ja Ene Viht. 

Mall Hiiemäe (sündinud 09.01.1937) on folklorist, kes on kogunud Eesti rahvaluulet ja uurinud rahvakalendrit. Mall Hiiemäe on jätkanud Jakob Hurda, Matthias Johann Eiseni ja Mart Mägeri tööd Eesti linnupärimuse uurimisel ja vahendamisel. Linnuhuvilistele on Mall Hiiemäe tuttav mitmete põhjalike artiklite kaudu erinevatest Eesti linnuliikidest rahvapärimuses. Mall Hiiemäe on avaldanud ka raamatu „Väike linnuraamat rahvapärimusest“ (2016). Mall Hiiemäe on EOÜ linnunimetuste komisjoni liige. 

Toomas Jüriado (sündinud 13.07.1947) on keskkonnaajakirjanik, ajakirja Eesti Loodus sõnumitoimetaja. Pärast 1989. aastal Eesti Raadiosse tööle minemist sai Toomas Jüriadost kõigile tuttav raadiohääl. Ta on teinud aastaid loodusteemalisi raadiosaateid, milles on ta kuulajaid püüdnud linnu- ja linnulaulu teemadel harida. 1990. aastate teisel poolel oli Toomas Jüriado Eesti Ornitoloogiaühingu teabe- ja haridusjuht, tegeles aktiivselt avalikkuse teavitamisega linnukaitselistel ja linnuhariduslikel teemadel ning värbas EOÜ-sse uusi liikmeid. Toomas Jüriado on aasta linnu postmarkide idee algataja. Osava sõnaseadjana on ta ka paljude linnuhariduslike trükiste autor. 

Ene Viht (sündinud 06.08.1943) on ornitoloog, kes on keskendunud metsakanaliste (metsis, teder, laanepüü) uurimisele Eestis. Ene Viht hakkas metsakanaliste käekäiku Eestis süstemaatiliselt uurima 1970. aastate algusest ning tema eestvedamisel alustati 1978. aastal augustikuiste metsakanaliste loendustega püsimarsruutidel. Ene Vihti pikaajaline tegevus ornitoloogina on aluseks kõikide meie metsakanaliste bioloogia tundmisele Eestis. 

Üldkoosolekul tunnustati Andres Kalameest väga pikaajalise töö eest EOÜ juhtimisel ja arendamisel 21 aasta jooksul. Ühtlasi tänati panuse eest neid nõukogu liikmeid, kes uude nõukogu koosseisu ei kandideerinud: Jaanus Elts, Liis Keerberg, Margus Ots, Thea Perm, Veljo Runnel, Meelis Uustal, Tarvo Valker ja Peep Veedla.

Pühapäevamõtisklus - Maa… taevas

Bioneer - 9. Aprill 2018 - 2:15
Pühapäevamõtisklused pole kuhugile kadunud. Ka täna on võimalus lugeda Piia luulet.

Keskkonnaekspertide mobiilne täiendõppeprogramm lennutab läbi Euroopa

Bioneer - 6. Aprill 2018 - 21:15
Euroopas on juba mõned aastad avatud professionaalne karjääriedendusprogramm, mille eesmärgiks on koolitada jätkusuutlikkuse spetsialiste. Programm Pioneers Into Practice on suunatud kahele osapoolele: keskkonnaekspertidele, kes õpivad läbi praktiliste ülesannete, ja organisatsioonidele, kes kaasavad välieksperte üheks kuuks enda meeskonda.

Eksperdid paluvad Tõrma hiiemäe rüüstamine koheselt peatada

Bioneer - 6. Aprill 2018 - 14:15
Eile esitas Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu liige ja sihtasutuse Hiite Maja juhatuse liige Tiit Kaasik Muinsuskaitseametile taotluse Rakvere lähistel asuval ajaloolisel Tõrma hiiemäel toimuvate raietööde peatamiseks, kuna tööd on vastuolus hiiepaikade hoidmise eeskirjadega.

Kodanikuühenduse pöördumine ajendas õiguskantslerit tegema parandusettepanekut metsateatistest teavitamise korrale

Bioneer - 6. Aprill 2018 - 14:15
Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) poolt käesoleva aasta alguses õiguskantsler Ülle Madisele tehtud avaldus, milles juhitakse tähelepanu praeguse metsateatiste menetlemise korra vastuoludele haldusmenetluse ja hea halduse tavaga, ajendas õiguskantslerit tegema Keskkonnaministeeriumile ettepanekut senise menetluskorra parandamiseks, võimaldamaks kõrvalkruntide omanike paremat kaasamist kavandatavatesse raietesse.

Veetõus pool meetrit ööpäevas

Soomaa - 6. Aprill 2018 - 7:47

Soe kevadilm ja -vihm on pannud veetaseme Soomaa jõgedes kiirelt kerkima. Riisa veeposti andmetel on viimase ööpäeva tõus Halliste jões täpselt pool meetrit.

Mitu päeva vesi veel tõuseb ja millal saabub maksimum?

Kui kõrgele tõuseb 2018 aasta kevadine suurvesi?

Vasta palun ka viimasele küsimusele ja kui osutud kõige täpsemaks viienda aastaaja ennustajaks saad tulla koos 10 sõbraga meie kulul kanuumatkale. Ennustusvõistluses osalemiseks klikka siia.

Suurvesi Hoolmikul

Suurvesi Hoolmikul

Rocca al Mare promenaadi ääres valmis linnuvaatlustorn

Bioneer - 6. Aprill 2018 - 0:15
Rocca al Mare promenaadi ääres, Mustjõe rohealal sai valmis 9 meetrit kõrge linnuvaatlustorn. Tegu on Tallinna Keskkonnaameti juhtimisel läbiviidava projekti NATTOURS tulemusega.

Tallinn õpetab linnapuude istutamist

Bioneer - 6. Aprill 2018 - 0:15
Tallinna Keskkonnaamet korraldab kahel korral koolituse linnapuude õigesti istutamisest. Koolituses osalevad Tallinna lasteaedade õpetajad ja hoolekogu liikmed, kes on kaasatud Tallinna alushariduse 100. juubeli tähistamisse.

Laupäeval toimub Eesti linnuatlase esitlus

Eesti Ornitoloogiaühing - 5. Aprill 2018 - 20:10

Valminud on uus Eesti haudelinde käsitlev raamat „Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“. Raamatu esitlus toimub laupäeval, 7. aprillil kell 15.00 – 16.00 Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2, Tartu) ruumis Peterson pärast EOÜ üldkoosolekut. 

Tegemist on viimase 25 aasta kõige põhjalikuma Eesti haudelinde käsitleva raamatuga. See kauaoodatud teos põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena. Raamatu maht on 560 lk ja formaat 210x297. Teos on kõvakaanelises köites. Raamatu on koostanud Jaanus Elts, Andrus Kuus ja Eerik Leibak.

Uuest värvifotodega Eesti linnuatlasest leiab:

- kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta meil ja maailmas ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis,
- üle 660 kaardi, mis kirjeldavad iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust,
- ülevaatlikud „fenoribad“ iga haudeliigi kohaloleku, rände, munapesade ja pesapoegade aja kohta.

Lisaks leiab linnuatlasest mitmeid põhjalikke artikleid, teiste seas:

- kuidas on käinud linnuatlaste koostamine meil ja mujal,
- millised on linnuloenduste ja -seirete eripärad,
- kuidas on haudelinnustik kujunenud Eesti aladel pärast jääaja lõppu,
- milliseid maastikke ja elupaiku kasutavad haudelinnud Eestis täna.

Linnuatlast saab osta EOÜ kontorist Tartus ning alates aprilli keskpaigast ka suurematest raamatupoodidest. 

 

 

 

 

 

 

 

 


24. juuni ekstreemumid 2008-2018

AastaMaks.KeskmineMin.
201817,1°C12,19°C4,9°C
201718,9°C11,98°C2,2°C
201628,0°C17,76°C12,5°C
201520,0°C14,93°C11,9°C
201416,5°C10,42°C1,3°C
201326,0°C19,47°C12,5°C
201218,1°C13,19°C8,1°C
201121,4°C15,21°C9,4°C
201022,9°C15,78°C6,5°C
200924,2°C17,56°C8,2°C
200816,4°C13,01°C10,1°C

Ilmateenistuse ennustus

8...14°C
15...20°C
7...13°C
18...23°C
9...14°C
20...25°C
10...15°C
21...27°C

Rõhkkonnad Eestis

PäevMadal- rõhkkondKõrg- rõhkkond
23.06.Cathy
22.06.Cathy
21.06.Cathy
20.06.Bigi
19.06.Bigi

Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad

AllikasPäevi%
Ilmateenistus 189,38%
Ilmateenistus 288,96%
Yr.no188,96%
Ilmateenistus 387,81%
Forecast.io187,40%

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 29,7°C (1940) ja külmem 2,8°C (1982).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 31,2°C (1914) ja külmem 4,4°C (1889).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

24.06. päeval tugevneb põhja- ja loodetuul puhanguti 15 m/s.
24.06. päeval tugevneb põhja- ja loodetuul puhanguti 15 m/s.
Põhja- ja loodetuul 8-12, puhanguti kuni 15 m/s.
Metsades on suur tuleoht!
Metsades on väga suur tuleoht!

Külastatavus

Maa magnetväli

Tänane kuufaas

84,9% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Äikesepildid Flickris

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk