Blogid

12. nädala ilm (19.–25.03.2018)

Ilm ja inimesed - 18. Märts 2018 - 18:52
Kommentaariumi viide

Tuleb suhteliselt talvine nädal; pööret kevadesse veel oodata pole.
/Täieneb veel./ Üldiselt tundub, et talv võib püsima jääda aprillini. Kui siiski kevadise ilma pööre tuleb, jääb see 23. märtsi paiku, aga seda täpsustatakse – palume silm peal hoida www.ilmateenistus.ee ja ilm.ee.Küll see talv ja kevad ükskord lõppeb, kasvõi augustis. 
Hõõguv loojang. 18/03/2018 Laagris
Kategooriad: Blogid

Tallinna ilm, ilmastik ja aastaring

Ilm ja inimesed - 14. Märts 2018 - 4:14
Kommentaariumi linkTellimustöö https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/discover/blog/weather-in-tallinn
Tallinn jääb 60. põhjalaiuse lähedale, mis tähendab suuri aastaajalisi erinevusi – nii ilmas kui valgusoludes. Teisalt määrab ilmastikku Atlandi ookeani ja Ida-Euroopa lauskmaa (Euraasia mandri) vastastikmõju, regionaalselt – Läänemeri, Soome laht ja Eesti mandriosa, mistõttu on ilm aastaajale sageli ebatüüpiline. Kuna Tallinna kliima on niiske mandriline (mandrilise ja merelise kliima vaheline üleminekuline parasvöötmekliima), siis on sademed igal ajal tavalised ja üsna ühtlaselt aasta peale jaotunud, ainult vahel on üle kahenädalasi põua- või liigsajuperioode. Maist septembrini on üsna palju hoogsadusid, eriti augustis, esineb äikest (suurem tõenäosus päeva teises pooles), muul ajal on tavalisem laussadu ja äikest on väga harva, siis erilist ööpäevast seaduspära sadudes pole.Alates 20. sajandi keskpaigast on Eesti keskmine õhutemperatuur tõusnud rohkem kui maailmas keskmiselt (0,2–0,3 °C kümnendi kohta). Lumikattega päevade arv on vähenenud (aastatel 1961–2002 keskmiselt 25,9 päeva võrra) ja sademete hulk kasvanud (5–15%). Seoses globaalse soojenemisega (kliimamuutusega) prognoositakse nende trendide jätkumist, ainult juuni muutub külmemaks ja lumisemaks. Sellele vaatamata on lumi novembrist aprillini jätkuvalt tavaline (oktoobris ja aprillis on 0–5 lumepäeva). See kõik tähendab, et selliste trendide jätkudes on 2100. aastal talv selgelt tsüklonaalne: tormine, vihmane ja soe, meri enamasti ei jäätugi (külmalained ja padulumed siiski ei kao), suvi aga selgelt antitsüklonaalne: tuulevaiksem, palav ja paduvihmadega.Talv on väga muutliku ilmastikuga, kuid tavaliselt on detsembrist märtsini lumi maas. Soojadel talvedel tuleb lumi detsembri lõpuks ja jaanuari alguseks (mõni üksik lumesajuga päev võib varem ka olla), tekkides ja sulades korduvalt, kuid külmadel talvedel võib lumi tulla oktoobri lõpus või novembris ja püsida aprillini. Mõnikord on lund kõige rohkem novembris ja detsembris või isegi märtsis ja aprillis. Detsembris ja jaanuaris on suurim tõenäosus mereefektiks (lake-effect snow) – see juhtub, kui külm õhumass liigub kirdest edelasse üle lahtise (jäätumata) veepinna, põhjustades mõnikord rikkalikke sademeid (lund võib ööpäevaga lisanduda siis üle 10 cm). Sooja talve korral võib mereefekt jääda veebruari või isegi märtsisse.Talvisel ajal on tuul ja temperatuur määratud sünoptilise olukorraga, mistõttu ei ole olulisi ööpäevaseid seaduspärasusi, vaid need on ebaregulaarsed: sooja õhumassi saabudes võib hommikuks õhutemperatuur tõusta üle 0 °C või külma õhumassi saabudes langeda päeva jooksul alla –10 °C; novembrist jaanuarini ei ole päikesel erilist mõju õhutemperatuurile, v.a väga vaiksetel ja külmadel päevadel. Õhutemperatuur varieerub novembrist märtsini 5…–25 °C vahel, ainult mõnel üksikul aastal on võimalik, et märtsis tõuseb 15 °C-ni või langeb jaanuaris ja veebruaris –25…–30 °C-ni (madalaim õhutemperatuur on olnud veebruaris –34,4 °C ja kõrgeim märtsis 15,8 °C). Tüüpilisim õhutemperatuur talvel on 0…–10 °C, kusjuures veebruaris ja märtsis on päikesel juba oluline soojendav mõju.Kevadel muutub oluliseks mere ja maismaa erinev soojenemine.  Seetõttu tuleb esile briisi mõju, eriti mais. Briis, koosnedes maa- ja merebriisist, tekib vaikse ja päikeselise ilmaga, kui meri on veel külm, aga maismaa soojeneb tugevasti. Briis on tuntavam päeval – keskpäeval võib rahulik ja päikeseline ilm äkitselt muutuda jahedaks ja tuuliseks, sest briis toob merelt jaheda õhu. Mõnikord langeb õhutemperatuur isegi üle 10 °C vaid minutite jooksul. Aprillis võib briisiga üsna kindlalt arvestada, kui sooja on üle 15  °C ja mais, kui sooja üle 20 °C. Märts võib olenevalt aastast olla nii talve- kui kevadkuu. Samas aprill on kõige muutlikum, kui võib ette tulla nii tõelist suveleitsakut kui pakaselist ilma ja lumetorme (viimase 20 aasta jooksul olnud nii 28  °C kui –10 °C, sellest külmem jääb kaugemasse minevikku, kuid lumetorme on lähiminevikus korduvalt olnud). Nii aprillis kui mais on öökülmad tavalised. Mõnel üksikul aastal sajab veel mai esimesel poolel lund.Mais suureneb kuumalainete oht: esimest korda on 25…30 °C just millalgi mais (2014. a mais oli 32 °C, mida ei kannatatud välja – tekkis tervisehäireid ja kurdeti põrgukuumust). Ka esimene äike tuleb enamasti mais, väga harva juunis ja vaid mõnel erakordselt aastal aprillis. Suvi on mõõdukas. See tähendab, et harva on üle 30 °C (nii juuli kui augusti rekord 34,3 °C), tavaliselt on 15…20 °C, soojadel suvedel 22…27 °C (2001., 2010. aastal), samas suvised öökülmad on haruldased ja võivad ette tulla vaid juunis või augusti lõpus. Suve hakul (mais, juunis) võib promenaad mattuda tihedasse uttu, seda eriti siis, kui õhumass on soe ja niiske ning tekib merebriis (2013. a püsis palavate ilmadega mais udu merel ja mõnel pool linnas nädalaid). Briis, mis muudab päeval ilma ootamatult jahedaks, on tavaline juulini, vahel, seda just palavate ja vaiksete ilmadega, võib isegi augustis olla.Äikest on 10…15 päeval, kusjuures äikeselisim kuu on juuli, aga kui on jahe suvi, siis august. Mõnikord, sagedamini suve lõpu poole, sajab rahet või jääkruupe. Hiidrahe on väga ebatõenäoline (viimati 2004. a septembris). Tornaadosid võib harva olla peamiselt suve teises pooles merel – vesipüksid. Mõnikord tuleb ette paduvihma, seda nii äikesega (hoogsadu) kui äikeseta (tsükloniga seotud laussadu) – sel juhul tekivad lokaalsed üleujutused, pole välistatud isegi äkk-üleujutus, eriti kui tegu on allapuhkega (äikeseraju, downburst).Sügis on tavaliselt pilves, sombune ja tuuline. Tavalised on laussajud, mis võivad kesta päevi. Esimesed öökülmad tulevad enamasti septembris, mõnikord soojema sügisega alles oktoobris.Mõnikord on septembris või oktoobris pikem selgete, vaiksete ja soojade ilmadega (hommikud võivad udused ja öökülmadega olla) periood, mida nimetatakse vananaistesuveks (indian summer), päeviti on siis sooja vähemalt 17 °C. Viimased äikesed jäävad enamasti septembrisse ja on sageli merega seotud, aga vahel on ka oktoobris ja isegi novembris äikest – siis võib sadada äikeselund ja õhutemperatuur olla alla 0 °C, näiteks juhtus nii 2010. ja 2013. a oktoobris.Tuleb ette ka lauspilves (overcast), kuid olulise sajuta ja vaikseid perioode, mis on tõenäolisemad oktoobris ja novembris – need on seotud antitsüklonitega. Tavaliselt tulevad oktoobris esimesed lumesajud ja novembris esimesed talvised päevad, kuid lähiminevikus on talv alanud ka juba oktoobris (2002. a, kui esimene suur lumesadu oli 5. oktoobril).Kui sügis on soe, siis kestavad soojad, lumeta, vahel vihmased ilmad detsembrini või isegi uue aastani – seda võib pidada üsna tüüpiliseks. Sinna vahele võivad mahtuda mõned lumesajud või koguni talvise ilma perioodid. Esimesed sügistormid tulevad sageli oktoobris või novembris (tuule kiirus puhanguti vähemalt 21 m/s), kuid lähiminevikus on olnud ka mitmeid vaikseid ja sooje (lumeta) sügiseid, kui esimene tugevam tuul jääb novembri lõppu või detsembrisse.
Millal lund sajab? Kas jõulude ajal on lund?Lund sajab tavaliselt novembrist märtsini, ka oktoobris ja aprillis on enamasti mõni lumepäev. Lumi on harvem mais, kuid kümne aasta jooksul seda siiski mõned korrad juhtub. Septembris ja juunis on lume korduvusperiood (return period) enam kui 50 aastat. Siiski tuleb tõdeda, et juuni on muutunud aja jooksul lumisemaks (suured lumesajud olid 1982. ja 2014. a juunis).Jõulude paiku on lumega 50:50 ehk tõenäoline, kuid ei mingeid garantiisid. Seega tasuks jälgida jooksvat ilmaprognoosi. Näib siiski, et jõulud on muutunud lumevaesemaks, nii et ehk tasuks isegi olla valmis vesisteks ja rohelisteks jõuludeks.
Kui soe on nt juunis? Kui külm on jaanuaris?Juuni on pigem jahe (päeval 15…20 °C,  mõnel sajusel, tuulisel päeval võib jääda madalamaks), aga tavatu pole ka 25 °C ja mõnel aastal on olnud ka üle 30 °C. Täiusliku ilmaga oli 2013. a juuni, kui oli pikseline ja igal teisel päeval 25 °C, samas kui 2014. a juunis oli nii meeletut kuumust, tugevat äikest kui sadas märga lund (sel hetkel oli kuni 0 °C). Soojade ja vaiksete ilmadega on tavaline briis, mis keskpäeval või päeva teises pooles võib ilma muuta ootamatult jahedaks. Sooja ja niiske õhumassiga on merel tavaline udu, mis linna liikudes toob samuti jahedust.Jaanuaris varieerub õhutemperatuur enamasti 0…–10 °C  vahel, harva on kuni 5 °C või –20…–25 °C.  Erilisi seaduspärasusi ei ole, sest samasse kuusse võib mahtuda nii üle 0 °C kui –20 °C, ainult mõnel üksikul aastal on kogu kuu vältel püsinud õhutemperatuur alla 0 °C (näiteks 2010), kuid mitte kunagi ei juhtu, et kogu kuu vältel on üle 0 °C.
Kas talvel on meri jääs?See on pigem ebatavaline ehk neid aastaid on rohkem, kui meri ei jäätu. Sageli on kaldariba jääs või siis on Tallinna lahel näha jääsuppi ja osalist jäätumist (jää algliigid), kuid mitte kinnisjääd. Mere jäätumiseks on vaja teatud külmasummat (miinuskraadide hulka talve jooksul) ja seetõttu väljendab mere jäätumine talve karmust. Soojadel ja isegi mõõdukatel talvedel meri ei jäätu või on veidi jääd näha, ainult päris karmidel talvedel võib meri täielikult jäätuda, viimati näiteks 2003. aastal.
Kui ma tulen märtsis Tallinnasse, siis kas ma saan suusatada?Märts võib nii talve- kui kevadkuu olla. Näiteks 2007. a märtsis oli sageli sooja 11…16 °C ja lumest ei jälgegi. 2013. märtsis oli lund kogu aeg üle 30 cm ja õhutemperatuur –12…–17 °C, mõnel päeval kuni –22 °C. Väga külmad ja lumised märtsid olid ka 2005. ja 2006. a. Seega ei ole mingeid garantiisid, kuigi lume- ja suusavõimalus on ikkagi tõenäoline. Klassikaks on tarvis vähemalt 20 cm lund, mida on pigem harva, aga uisustiiliks on tingimused paremad.
Milline ilm on homme – kas sajab, kas on külm, kas päike paistab?Selleks tuleks jälgida jooksvat ilmaprognoosi, milleks on mitmeid võimalusi, näiteks: http://www.ilmateenistus.ee/asukoha-prognoos/?id=4014 (Riigi Ilmateenistus, sama inglise keeles http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=149https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/multimodel/tallinn_estonia_588409http://www.weatheronline.co.uk/weather/maps/city?LANG=en&CEL=C&SI=mph&CONT=euro&LAND=ED&REGION=0004&WMO=26038&LEVEL=52&R=0&NOREGION=1https://www.yr.no/place/Estonia/Harjumaa/Tallinn/hour_by_hour.htmlhttps://www.wunderground.com/weather/ee/tallinnhttp://www.meteo.pl/index_en.php (sobib pilvisuse hindamiseks)Vajadusel saab nõu pidada kamenikmeister@gmail.com (väiksemad, lihtsamad küsimused tasuta, mahukamad võivad olla tasulised, kuid vastavalt kokkuleppele). 
Kategooriad: Blogid

11. nädala ilm (12.–18.03.2018)

Ilm ja inimesed - 12. Märts 2018 - 4:51
Kommentaariumi link

Esialgu kevadine, seejärel talvine nädal.

Nädala alguses on siin madalrõhuala kirdeserv. Nii on ilm lausa kevadiselt soe: vihmane, aga sekka ka päikest, sooja üle 5 kraadi.15. märtsiks ilm talvistub. See siiski lund ei too kaasa, sest antitsüklon on tugev, samas vähemalt mõneks päevaks on õhutemperatuur kindlalt alla 0 °C. Tõenäoliselt läheb tasapisi soojemaks juba enne kevadist võrdpäevsust (20. märtsil), kuid paistab, et kevadet see ei too, pigem jätkub talv.
Öö hakul oli Peipsi ääres väga külm (http://laguja.meteo.net.ee/obs.html)
Kalmer Saar. 11.03.2018. Hiiumaa, Tärkma sadam
Kategooriad: Blogid

10. nädala ilm (5.–11.03.2018)

Ilm ja inimesed - 5. Märts 2018 - 2:57
Kommentaariumi link

Tuleb soojem, aga ikka veel talvine nädal. 

Nädala alguses on Läänemere kohal kõrgrõhuvöönd. Nii on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 1–6 m/s. Õhutemperatuur on –15...–21, rannikul kohati –8...–10 °C, päeval on –3...–8 °C.Endine olukord on hakanud taastuma ehk ilm on tasapisi, eriti päeviti, muutumas soojemaks. Siiski on veel nädala alguses mitmel pool kuni –20 °C. Tundub, et paari päevaga saabub murdepunkt, kui –10 °C mõnda aega enam ei tule kuskil, veelgi enam: talv suudab ehk vastu pidada vaid 10. märtsini, siis algab kevadtalv ehk lumesulamise aeg. Seega näib, et Ilmateenistuse kuuprognoos http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/nadala-ja-kuuprognoos/kuuprognoos/ on hakanud minema hapuks. Siiski, elame-näeme, täpsustades prognoosi jooksvalt nädala jooksul!
Ain Vindi. Sellist trikki pole pole veel teinud, et öösel kell 23 võtan suusad ja lähen öiste metsade vahel suusatama. Aga täiesti uus ja huvitav kogemus on kuuvalgel mööda lund kulgeda. Kellel võimalust on proovige, te ei kahetse. Võrumaa. Koloreinu küla.
Kategooriad: Blogid

9. nädala ilm (26.02.–4.03.2018)

Ilm ja inimesed - 26. Veebruar 2018 - 0:29
Kommentaariumi link

Tuleb väga külm, paiguti pakaseline nädal. Praegune ilm tuleb meile stratosfäärist, vt allpool.

Tähelepanuks! Eesti kohal on jäine arktiline õhumass. Tuul tugevneb, mis on väga madala õhutemperatuuri korral organismile kiire ja tugeva jahutava toimega. Tuule jahedust saab vaadata http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/ (ja tajutavat temperatuuri uurida või arvutada https://planetcalc.com/2089/).Nädal algab kõrgrõhkkonna kaguservaga, mida päeval asendab väheaktiivne madarõhulohk. Seetõttu sajab mitmel pool lund, kohati tuiskab. Puhub kirdetuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti 14, õhtul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on –6...–12 °C, kuid hommikul peamiselt ida pool sellest madalam.Teisipäeval (27.02.) koondub madalrõhkkond Musta mere kohale, samal ajal tugevneb põhja poolt kõrgrõhuala. Nii puhub tugev kirde- ja idatuul, millel puhanguid 15, rannikul 17 m/s. Ilm on enamasti sajuta ja võrdlemisi selge taevaga, vaid Hiiumaa ja mandri põhjarannikule võib jõuda pilvi ja kergeid lumehooge. Õhutemperatuur langeb öösel –20...–25 °C-ni, kus tuul veidi nõrgem, seal võib madalamale langeda, jäävaba veega rannikualadel on kuni –16 °C, päeval on –13...–19 °C.Kolmapäev (28.02.) tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Tuul nõrgeneb ja ilm on väga külm. Õhutemperatuur langeb öösel –22...–28 °C-ni, pole välistatud langus ka  madalamale, päeval on enamasti –13...–18 °C.Neljapäeval (1.03.) katab Eestit kõrgrõhuvöönd. Ilm rahulik, sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Õhutemperatuur on öösel –22...–28, pole välistatud paar kraadi madalamgi õhutemperatuur, päeval –12...–17 °C.NB! Võimalik on ka selline variant, et paar päeva on ilm üsna tormine ja õhutemperatuur ööpäevaringselt enamasti –15...–20 °C, kuid isegi sel juhul peaks arvestama, et tuule jahedus on tõenäoliselt madalam kui –25 °C.Soojemaks läheb 2. märtsi paiku. Siis võib öösiti olla –10...–15 ja päeviti –5...–10 °C, pole välistatud isegi soojem ilm, kuid seda täpsustame nädala jooksul. Laiem kontekst. Alates 20. sajandi keskpaigast on Eesti keskmine õhutemperatuur tõusnud rohkem kui maailmas keskmiselt (0,2–0,3 °C kümnendi kohta). Lumikattega päevade arv on vähenenud (aastatel 1961–2002 keskmiselt 25,9 päeva võrra) ja sademete hulk kasvanud (5–15%). Seoses globaalse soojenemisega (kliimamuutusega) prognoositakse nende trendide jätkumist, ainult juuni muutub külmemaks ja lumisemaks. Sellele vaatamata on lumi novembrist aprillini jätkuvalt tavaline (oktoobris ja aprillis on 0–5 lumepäeva). See kõik tähendab, et selliste trendide jätkudes on 2100. aastal talv selgelt tsüklonaalne: tormine, vihmane ja soe, meri enamasti ei jäätugi (külmalained ja padulumed siiski ei kao), suvi aga selgelt antitsüklonaalne: tuulevaiksem, palav ja paduvihmadega. Isegi kui lähebki nii, siis on ikkagi mõned sündmused, mis toovad intensiivseid külmalaineid, mida on kirjeldatud siin http://loodusvaatleja.blogspot.com. Sellise sündmuse, stratosfääri äkilise soojenemise (Berliini fenomen) ja sellega seotud polaarpöörise kaksistumise, tulemuseks on jugavoolu aeglustumine – stratosfääri läänetuuled muutuvad nõrgemaks või peatuvad. Selle mõjul hakkab tsirkulatsioon muutuma ja suureneb (pool)meridionaalse tsirkulatsioonitüübi tõenäosus. Stratosfäärist alguse saanud muutused jõuavad maapinnale mitme päeva kuni paari nädala möödudes, mõjutades kõige rohkem Euroopat. Võimalik, et 2012. a hilist külma ja ebatavalisi muutusi tsirkulatsioonis saaks just sellise sündmusega siduda http://lepo.it.da.ut.ee/~cbarcus/2012.htm. See, milline tsirkulatsioonivorm on parasjagu ülekaalus, sõltub Rossby ehk planetaarlainetest ja polaarpöörise tugevusest. Kui viimane on mingil põhjusel nõrk (näiteks kaksistumise tagajärjel), siis saavad areneda suure amplituudiga Rossby lained, mistõttu tavapärane läänevool (tsirkulatsiooni W-tüüp) asendub näiteks põhja- või kaguvooluga (vastavalt C- või E-tüüp) ja see tähendab tavaliselt suuri anomaaliaid, skemaatiliselt vt lk 2 https://drive.google.com/file/d/1EqXgiKuvemS9i9piczLF_pY-MbbKkal5/view. Ilmselt sellest ka põhjus, miks Teravmäed vaevlevad kuni 5-kraadise kuumalaine käes (Norra soojim koht), sest sinna jõudis troopiline õhumass Atlandi ookeani 30ndatelt laiustelt või miks Suurbritannias on mitmel pool oodata alla 0 °C päevast õhutemperatuuri (https://www.metoffice.gov.uk/public/weather/warnings). Vaata lisaks https://www.metoffice.gov.uk/learning/learn-about-the-weather/how-weather-works/sudden-stratospheric-warming.
Kokkuvõttes võib öelda praeguse talve koht kahtmoodi: ·         kolmeosaline talv: soe algus, väga meeldiv keskpaik ja liiga külm lõpuosa;·         erakordselt soe, kuid väga külm talv.Viimane mõjub kindlasti paradoksaalselt, kuid arvestades selliseid stratosfääri äkilisi soojenemisi, võib nii tõepoolest öelda. Kuigi regionaalsemalt määrab Eesti ilmastikku suuresti Barentsi mere seisund: kui palju on seal jääd (kui jääd pole, siis väheneb aastaaegade kontrastsus), muudavad sellised sündmused märkimisväärselt muidu valitsevat olukorda. Vahel kasutatakse koguni sellist kujundlikku näidet: see on nagu mõni Colombia linn, mis on narkokartelli võimu all, politsei võib ju seal korraliku lahinguga ajuti kontrolli enda alla saada, aga see ei jää nii. Selles näites on see linn Eesti, narkokartell on Barentsi meri ja stratosfäär siis see politsei ehk et "politsei" ei suuda "linnakest" piisavalt kaua hoida enda kontrolli all ja seepärast Barentsi meri ei jõua jäätuda.Külmarekordid. Tugev külm tekitab alati huvi ka rekordmadala õhutemperatuuri osas. Võib teatud andmetele tuginedes väita, et –40 °C korduvusperiood on üle 50 aasta (1940. ja 1978. a) ja –50 °C korduvusperiood on paar sajandit, isegi rohkem.
Samas on tähelepanekuid, et kui juba on nn ametlikes vaatlusjaamades –40 °C ja madalam õhutemperatuur, on tõenäoliselt mõnes jahtumist eriti soosivas kohas ka –50 °C. Nii on teada, et 1940. a  külmusid Petseri raudteejaamas viinad ära ja termomeeter olevat näidanud samal ajal –50 °C (kui see on tõsi, siis nn kontrolljoont mittearvestades on olnud Eestis nii madalat õhutemperatuuri).
Väga huvitavad on kohalike tähelepanekud: "Jaaa, 1978.–79. aastavahetusõ paiku külma jakku! Piusa orus –50 ringis!" (seal Võmmorski orus on ka alati väga külm).Eesti ametlik külmarekord on siiski vaid –43,5 °C (17. jaanuaril 1940 Jõgeval), teisele kohale jääb –43,4 °C (3. jaanuaril 1941 Võrus) ja hilisemast ajast –42,6 °C (30. detsembril 1978 Narvas), sel sajandil aga –36,7 °C (11. jaanuaril 2003 Jõgeval, vt ka http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/ohutemperatuur/#abs_min_ohut).
Kairo Kiitsak. Talviseid vaateid Simunast 23.02.2018.
‎Ain Vindi‎. Looduses Vabariigi aastapäeva tähistamas sportides. Võrumaa. 24.02.2018.
Kategooriad: Blogid

8. nädala ilm (19.–25.02.2018)

Ilm ja inimesed - 19. Veebruar 2018 - 2:51
Kommentaariumi link

Tuleb külm ja lumesadudega nädal. Kairo Kiitsak: ilmamudelid näitavad jätkuvalt ilma külmenemist alates uuest nädalast: http://loodusvaatleja.blogspot.com/2018/02/stratosfaaris-toimuvad-muutused.html
Nädala alguses tuleb Skandinaavias ja Soomes tugevneva kõrgrõhuala lõunaserv Läänemerele. Nii on pilves, selgimistega ilm, kohati võib sadada vähest lund. Puhub põhjakaartetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on –3...–7 °C, hommikul on kohati külmem.Teisipäeval (20.02.) tugevneb Skandinaavias ja Soomes külm kõrgrõhkkond, mis tuleb Eesti poole. Lumehoogude võimalus on eelkõige põhjarannikul ja ka Peipsi-äärsetel aladel. Idakaartetuul on mõõdukas, Soome lahe rannikul võib tugevamaid kirdetuule puhanguid olla. Õhutemperatuur on öösel –5...–10 ja kui taevas selgineb, siis langeb sisemaal –15°C ümbrusse, päeval on –4...–8 °C.Kolmapäeval (21.02.) püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Ilm on suurema sajuta. Puhub mõõdukas idakaartetuul. Õhutemperatuur on öösel –8...–13, kohati selgema taeva all –15 °C, päeval –4...–9 °C.Kui edaspidi jätkub tendents kõrgrõhkkonna tugevnemisele, siis tuleb nädala teine pool käreda külmaga. Lumesadude võimalus paistab siiski suurenevat. Vaata ka https://www.meteoblue.com/en/weather/forecast/multimodel/tallinn_estonia_588409?fcstlength=168.
Ott Tuulberg. Udune hommik. 18/2/2018; kell 07:45; Ipswich, Ühendkuningriik.

Jaani šokeeris selline olukord. Kiudkiht- ja kõrgkihtpilved võivad anda laussadu, selles pole midagi ebatavaliselt, ainult harva on sadu mõõdukas või koguni tugev. 19.02.2010 Tartus
Kategooriad: Blogid

Stratosfääris toimuvad muutused soosivad külmemaid ilmasid veebruarikuu lõpus

Loodusvaatleja - 14. Veebruar 2018 - 16:11
Põhjapoolkeral toimuvad suured muutused: polaarpööris on nüüdseks kaheks jagunenud. Stratosfääri soojenemine kulgeb väga kiirelt. Võrdlemisi lühikese aja jooksul on seal temperatuur tõusnud rohkem kui 30 °C võrra. Stratosfääri äkilise soojenemise tulemuseks on tavaliselt jugavoolu aeglustumine – stratosfääri läänetuuled muutuvad muudkui nõrgemaks ja aeglasemaks. Jugavoolu all peetakse silmas enamasti kitsaid alasid troposfääri ülaosas ja stratosfääri alaosas, kus puhuvad tugevad tuuled. alaosas. Jugavoolud on tavaliselt 2-4 km paksused, kuid pikkus ulatub kuni kümnete tuhandete kilomeetriteni ning õhu liikumise kiirus jugavoolu teljes maksimaalselt 700 km/h, üldiselt jääb tuule kiirus 100-300 km/h vahele. Väga suured soojenemised stratosfääris soodustavad näiteks külma kõrgrõhkkonna ehk antitsükloni püsimist Põhja-Euroopa kohal. Antitsüklon võib ka mujal paikneda, sest see ei pea just tingimata meie piirkonnas asuma. Lisaks võib kaasneda ilma külmenemine teatud põhjapoolkera piirkondades.
12. veebrauriks oli polaarpööris juba kaheks lahknenud. Allikas: https://twitter.com/MJVentrice/status/963054261360910337
Väga suur temperatuuri tõus põhjapoolkera stratosfääris. Allikas: http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/clisys/STRAT/
Siin on ka head animatsioonid, mis aitavad mõista, kuidas toimub stratosfääri soojenemine ja millised võivad olla võimalikud tagajärjed: https://twitter.com/metoffice/status/963088068646326272
Sünoptilistelt kaartidelt on praegu näha, kuidas Loode-Venemaal laiub juba pikemat aega võimas kõrgrõhkkond. Eesti jääb viimaste andmete kohaselt selle edelaserva. Läänest üritavad aga madalrõhkkonnad survet avaldada. On põhjust arvata, et ka meie talveilm sõltub nendest drastilistest muutustest stratosfääris.  Jugavoolu asend põhjapoolkeral muutub ja nii võivad avaneda põhja poolt väravad arktilisele õhumassile. Kuid selle mõju avaldub tõenäoliselt alles nädala-paari pärast. Ilmamudelid annavad ka tasapisi märku, et kuu lõpus võib ilm Põhja-Euroopas ja Ida-Euroopas tunduvalt külmemaks muutuda. Olen tähele pannud seda, et kaks kõige levinumat ilmamudelit: ECMWF (Euroopa Ilmakeskuse mudel) ja GFS (globaalne ilmamudel) näitavad juba mitmendat päeva järjest, kuidas pärast 20. veebruarit võib alata ilma järk-järguline külmenemine. Kui põhja poolt peaks jõudma Eesti kohale -15...-20 °C isoterm, siis võivad meil temperatuuri näidud mitmel pool isegi -15 °C allapoole langeda. 
Ilmamudeli animatsioonilt on näha, kuidas kuu lõpus võib ilm äkitselt külmemaks muutuda. Need temperatuurid kehtivad 1-1,5 km kõrgusel (õhumassi temperatuur sisuliselt). Allikas: Wxcharts
Nii külma õhumassi puhul on ka lootust, et mereefekt läheb uuesti käima. Milles seisneb mereefekti olemus? Põhimõtteliselt moodustuvad talvisel ajal lahtise veekogu kohal pilved ja sademed, kust need võivad liikuda rannikualadele, tuues kaasa enamasti lund. Meil esineb mereefekti talvel kõige sagedasemini Soome lahel ja vahel isegi Liivi lahel.  Arvestades, et kui domineerima hakkab põhjavool, siis käivitub mereefekt eelkõige Soome lahel ja lund sajab enamasti põhjarannikul. Mereefekti puhul on veel selline huvitav asjaolu, et sellega seotud pilved võivad liikuda rannikult ka sügavamale sisemaale.Kui kuu teisel poolel jõuavad Läänemere regiooni mõned tsüklonid ehk madalrõhkkonad, siis võib ka mujal mandril rohkem lund sadada (sellest on veidi juttu allpool). Eks seda näitab aeg, milliseks kujuneb olukord tegelikult ilmarindel. Praeguseks on aga kindel see, et lumikate jääb meil veebruari lõpuni püsima. 
Räägin natukene ka sellest, milline ilm ootab meid ees selle nädala lõpus. Lääne poolt üritavad madalrõhkkonnad Läänemere piirkonda jõuda, aga see kulgeb väga vaevuliselt, kuna Loode-Venemaal paikneva antitsükloni ehk kõrgrõhkkonna mõju on ülekaalus. Hoolimata läänepoolsest survest ulatub praegu Venemaa kõrgrõhkkonna edelaserv Eesti kohale. Õhurõhk hakkas juba teisipäeval tõusma ja tõuseb jätkuvalt. Ööl vastu neljapäeva langevad termomeetri näidud sisemaal -10 kraadist madalamale, maksimaalselt ei ole välistatud kuni -15 kraadi. Päev tuleb samuti külm, kuid võrdlemisi vaikne ja enamasti sajuta. Kui reedel peaks lõpuks üks madalrõhkkond üle Skandinaavia lõunaosa Läänemerele jõudma, siis võib mõnel pool Eestis nõrka, kuid tihedat lund sadada. Nädalavahetusel on enamasti muutliku pilvisusega või pilves selgimistega ilm. Õhutemperatuur püsib enamasti miinuspoolel. Aeg-ajalt sajab-siin seal lund.

Prognoositav õhutemperatuur Eestis 15.02.2018 hommikul. Allikas: HIRLAMI mudel - http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/mudelprognoosid/eesti/
Prognoositav sünoptiline olukord 16. veebruaril. Paiguti võib Eestis lund sadada.
Kategooriad: Blogid

7. nädala ilm (12.–18.02.2018)

Ilm ja inimesed - 12. Veebruar 2018 - 2:37
Kommentaariumi viide

Tuleb muutliku ilmaga nädal – lääne pool võib lumi ajuti sulada, kuid sisemaal võib jääda talvine ilm püsima.

Nädal algab tsükloni idaservas tugevneva kagutuule ja kohatiste lumesadudega. Ilm muutub soojemaks, kohati (lääne pool) võib õhutemperatuur tõusta üle 0 °C, ent sisemaal võib jääda madalamaks. Siiski näib, et talv veel läbi ei saa, sest idapoolne antitsüklon tugevneb. Edasine ilm paistab olevat siiski kevadtalvine (seda täpsustame nädala jooksul). Kevadtalv on lumesulamise aeg. Selle alguseks loetakse päeva, millele järgnevad valitsevalt sulailmad ja lumikate kahaneb jõudsalt. Kevadtalve hulka arvestatakse ka hilisemad kevadised talve tagasitulekud, s.o ajutise lumikattega ajad pärast talvise lume sulamist.Tartu maratoni ilm on ebaselge. Võib tulla nii üle 0 °C kui olla –1...–5 °C – seega on vaja täpsustada järgmistel päevadel. Igal juhul suurt külma või lumelisa ei paista.
‎Ain Vindi‎. Lõpuks näitas päike ka ennast veidi ja pani härmas looduse särama. Võrumaa. Vaade Kütiorule.11.veebruar 2018.
Kategooriad: Blogid

6. nädala ilm (5.–11.02.2018)

Ilm ja inimesed - 4. Veebruar 2018 - 21:22
Kommentaariumi link

Tuleb talviselt külm ja lumine nädal.

Esmaspäeval (5.02.) kahe rõhuala vastasseis püsib (kõrgrõhkkonna kaguserv) ja kirdetuul on jätkuvalt tugev. Kohati sajab lund, päeval on lumehoogusid enam Ida-Eestis. Õhutemperatuur on –5...–10 °C.Teisipäeval (6.02.) tuleb nõrgenev madalrõhkkond Eesti kohale, kuid see on eriti külma õhumassiga. Seetõttu on pilves ja lumesajune. Öösel puhub veel võrdlemisi tugev kirdetuul, mis päeval nõrgeneb ja puhub põhjakaartest. Õhutemperatuur on –5...–10 °C, sisemaal võib selgineva taeva all öösel –13 °C-ni langeda. Madalrõhkkonna pakaseline õhumass nihkub kirdesse ja asemele tuleb soojema õhumassiga antitsüklon, mis tugevneb Venemaal. Nii muutub ilm rahulikumaks, lumesadude võimalus väheneb ja õhumass soojeneb, kuid õhutemperatuur püsib alla 0 °C.

Ele Pedassaar · DINO ja LOTTI – kaks kanget.

Skandinaavia põhjaosa kohal tugevnev kõrgrõhuala DINO on laienes (3.02.2018) lõuna suunas ja ühes sellega levis samas suunas külm õhumass. Samal ajal kulges Vahemere äärest üle Balkani Venemaale madalrõhuvöönd ning selle süsteemi tegijaim pööris LOTTI jõudis Balkanile, põhjustades Aadria mere ääres tugevat vihmasadu. Samal ajal on vööndi läänepoolset serva mööda tunginud külmem õhk üle Kesk-Euroopa Püreneeni ja Alpid said oma mitmemeetristele hangedele lund juurde. Sloveenias, Ungaris ja Ukrainas tuli samuti leppida talvise lumesajuga.Eestis kogunesid tihedamad lumepilved tugevneva kõrgrõhuala lõunaserva ehk meie põhjarannikule, kui vähehaaval jõudu koguv kirdetuul neid Soome lahelt üles korjas ja kaugemale sisemaale kandis.
4.02. suurenes kahe erinimelise rõhkkonna vastasseis: kõrgrõhkkond DINO kese nihkus Lõuna-Norra kohale, madalrõhkkond LOTTI sättis ennast Lääne-Venemaale ja Läänemeri sai nende piirialaks. Kirdest enam põhja pöörduv tuul kandis külma juurde ja muutis olemise kõledaks. Plusskraadid on mõneks ajaks unustatud ning uuel nädalal võib ligi hiiliv külm jääda meie kohale paikseks ja isegi süveneda. Kui lähemad paar päeva mööduvad tugeva tuule seltsis –4 ja –10 °C vahel, siis nädala keskpaigas, kui tuul vaibub, langevad termomeetri näidud öösel ka –15 °C-ni, päev toob vähemalt 5 °C võrra leevendust. Vaatamata külmenevale ilmale ei möödu ükski päev lumesajuta, kuigi võimsamad sajuhulgad jäävad meist praegu eemale. Igal juhul on talv praegu nii õhus kui pindadel ja õue minnes on vaja soojemaid riideid, liikluses aga harjumuspärasest rohkem aega.
HIRLAM (http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/mudelprognoosid/euroopa/#layers/temp2mv2,sadufaas, täiendatud ja kohandatud).
Kairo Kiitsak. Talv Kagu-Eestis Kõvera ümbruskonnas 4.02.2018
Kategooriad: Blogid

Veebruarikuu esimene pool tuleb Eestis valdavalt talvine

Loodusvaatleja - 4. Veebruar 2018 - 19:55
Jaanuari lõpus jõudis põhja poolt Eestisse arktiline õhumass. Seetõttu muutus õhk külmaks ja paljudes kohtades lisandus lund. Ilmamudelite prognoosid pidasid ilma külmenemise osas üldjuhul hästi paika. 4. veebruraril kujundas meie ilma Skandinaavia lõunaosa kohal laiunud kõrgrõhkkonna kaguserv. Hommikul püsis ilm Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis valdavalt pilves, sadas nõrka lund. Lõuna-Eestis ja Kagu-Eestis oli vähese pilvisusega ilm, isegi päike paistis. Kella 8:00-9:00 vahel mõõdeti Jõgeval õhutemperatuuri näiduks -11,4 kraadi. Päeval oli mitmel pool vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sadas lund. Seda põhjustas mereefekt. Mida see tähendab? Põhimõtteliselt moodustuvad talvisel ajal lahtise veekogu kohal pilved ja sademed, kust need võivad liikuda rannikualadele, tuues kaasa enamasti lund. Meil esineb mereefekti talvel kõige tihemini Soome lahel ja vahel isegi Liivi lahel. Õhtul pilvisus tihenes Ida-Eestis ja Kagu-Eestis. Eesti lääneosas oli selge või vähese pilvisusega ilm. Termomeetri näidud langesid mõnel pool taas -10 kraadist allapoole. Üksikutes kohtades sadas ka lund. Tuul puhus kirdest.


 Ilus talvine päev Kagu-Eestis Kõverjärve ääres 4.02.2018Talvine maastik Tahojärve ääres Kagu-Eestis 4.02.2018
5. veebruaril jääb Eesti veel kõrgrõhkkonna kaguserva, kuid sama päeva jooksul hakkab järk-järgult suurenema madalrõhkkonna mõju. Alates Ida-Eestist on oodata õhurõhu langust. Miks? Kuna madalrõhkkond liigub Lääne-Venemaalt Eestile üha lähemale. Päeval on meil aga pilves selgmimistega ilm. Kohati sajab nõrka lund, sadu võib olla tihe. Ilm on võrdlemisi külm, lisaks puhub kõle põhjatuul ja kirdetuul. Hilisõhtuks või ööks vastu 6. veebruarit laieneb madalrõhkkonna läänserv üle Peipsi järve Ida-Eestisse, põhjustades nõrka või mõõdukat lumesadu. Sajuala liigub öö jooksul üle Eesti lääne ja edela suunas. Päeval on enamasti pilves ilm, kuid üksikuid selginemisi võib siiksi siin-seal esineda. Mitmel pool sajab lund, paiguti on sadu üsna tihe. Orienteeruvalt on oodata Mandri-Eestis kuni 5 cm lund, ei ole välistatud isegi rohkem. Termomeetri näidud jäävad paljudes kohtades -5 kraadist allapoole. GFS mudeli kohaselt liigub madalrõhkkond üle Peterburi ja Soome lahe idaosa Kagu-Soome kohale. Samas on ilmamudeleid,  nagu ECMWF  (Euroopa mudel) ja HIRLAM, mis näitavad, et tsükloni kese võib hoopis Eesti kohale liikuda. Eks me näe! Täpsustan seda juba lähiajal. Lisaks ei ole välistatud, et Läänemere keskosa kohal või saarte lähistel formeerub uus osatsüklon. Sellisel juhul sajaks ka ööl vastu kolmapäeva nii saartel kui ka sisealadel lund. Lumelisa on paljudes kohtades kindlasti oodata. Nädala teisel poolel suureneb taas kõrgrõhkkonna mõju, ilm tuleb külm ja lumine. Sula ei tule aga nii pea!
Käesolevalt kaardilt on näha, kuidas ida poolt hakkab Eestit ilma mõjutama uus aktiivne madalrõhkkond (kehtib 6. veebruari öö kohta). Allikas: DWD
Kategooriad: Blogid

5. nädala ilm (29.01.–4.02.2018)

Ilm ja inimesed - 29. Jaanuar 2018 - 23:26
Kommentaariumi link
Jaanuari lõpus mälestame aastatagust erakordset udu ja jäidet, vt http://ilmjainimesed.blogspot.com.ee/2017/01/
Tuleb talvistuva ilmaga nädal.
Suur sula (kuni 6 kraadi 25. jaanuaril) sai nädala alguseks läbi ja asendub aegamööda talvisema ilmaga. See tendents süveneb järgmistel päevadel kiiresti, sest tsüklonid mööduvad Eestist lõuna poolt ja toimetavad oma põhjaservas Eesti kohale arktilise õhumassi. Selle püsimist soodustab ka külmas õhumassis Skandinaavia kohal tekkiv antitsüklon. Paistab, et talve kõige külmemad päevad on ees!Nii liikus nädala alguses madalrõhkkond Läänemere keskosast üle Läti itta. See tõi 29. jaanuaril pilves ilma ja mitmel pool sajab vähest lund või vihma. Mitmel pool oli udu ja jäidet. Õhtul jõudis Lääne-Eesti saartele ja Liivi lahele uus sajuala, mis nihkus aegamisi kirde suunas. Puhus muutliku suunaga tuul 1–7, põhjarannikul idakaartetuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur oli –1...2 °C.30. jaanuaril on pilves ilm, sajab lund, kohati tuiskab, kuid õhtuks jäävad sajud harvemaks. Puhub põhjakaartetuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0...–4 °C.
Rapla 27.01.2017 keskpäeval (http://ilm.ee/rapla/).
Kategooriad: Blogid

Ülevaade jaanuarikuu ilmast ja uue võimaliku külmalaine saabumisest

Loodusvaatleja - 28. Jaanuar 2018 - 14:52
Jaanuarikuu alguses oli ilm mitmel pool Eestis tavapärasest soojem ja enamasti domineeris madalrõhkkonna mõju. Tsüklonid saabusid Atlandi ookeanilt Lääne-Euroopasse ja Põhja-Euroopasse, kandes endaga  kaasas soojemat ja niiskemat õhku. Kuna õhumass oli valdavalt soojapoolne, siis sadas peamiselt vihma või märga lund, vahel täheldati ka lund ja lumeteri. Püsivat lumikatet ei tekkinud, ainult Kirde-Eestis ja Kagu-Eestis oli veel natukene lund alles. 6. jaanuaril arenes välja Kesk-Euroopa kohal võimas antitsüklon ehk kõrgrõhkkond. Ühtlasi algas  sellel päeval põhja poolt kiire artkilise õhumassi sissetung. Ilm jahenes kõikjal Eestis. Juba samal õhtul langes õhutemperatuur paljudes kohtades miinuspoolele ja paiguti sadas nõrka lund. Järgnevatel päevadel õhurõhk muudkui tõusis ja ilm läks järk-järgult külmemaks. Aeg-ajalt sadas üksikutes kohtades lund.
Tugeva kõrgrõhkkonna mõjusfääris oli ilm pidevalt pilvine ja rahulik, kuid see-eest võrdlemisi jahe. Päikesepaistet ja selginemisi oli suhteliselt vähe. Taevast katsid enamus ajast madalad ja väheliikuvad kihtpilved. Samasugune olukord püsis ka mitmel pool Põhja-Euroopas ning Loode-Venemaal. Seda pilvisust põhjustas tugev inversioon. Talvisel ajal, mil õhumass on külm, esineb inversiooni sagedasti. Pärast 12. jaanuarit langes õhutemperatuur mitmel pool Mandri-Eestis -10 kraadist madalamale. 13. jaanuari hilisõhtul oli minul Lääne-Virumaal Simunas korraks ligi 15 kraadi külma selgema taeva all. Õhtuti tekkis ka tihe udu, mis püsis hommikuni. Kuna suhteline õhuniiskus oli kõrge ja õhk püsis üsna külmana, siis moodustus mitmel pool härmatis. Härmatise kiht oli kõige suurem Ida-Eestis, lääne pool oli see tunduvalt väiksem või sisuliselt olematu. Ilm võib erinevates Eesti piirkondades märgatavalt erineda.
Ilmakaart 13.01.2018 pärastlõunase seisuga. Allikas: dwd.de/DE/leistungen/hobbymet_wk_europa/hobbyeuropakarten.html?nn=357606
Kuu keskel püsis miinuskraadidega ilm. Lääne-Venemaal laiunud ja meie ilma kujundanud võimas antitsüklon liikus iga päevaga Eestist üha kaugemale idakagusse. Seetõttu hakkasid lääne poolt madalrõhkkonnad survestama. Ilmad muutusid natukene soojemaks, kuid tunduvalt tuulisemaks.  Vahetevahel sadas nõrka või mõõdukat lund. Soojem õhumass saabus Eestisse pärast 24. jaanuarit. Ilm oli ebatavaliselt soe. Paiguti esines udu. Negatiivsed temperatuurid püsisid Eestis rohkem kui 2 nädalat. Kõige üllatavam oli see, et õhutemperatuur ei ole jaanuari jooksul siiani üheski ametlikus vaatlusjaamas -15 kraadini langenud.  Möödunud aastal oli jaanuaris Kagu-Eestis juba kuni -25 kraadi. 
Varsti saab jaanuarikuu läbi, kuid ilmamudelite kohaselt on oodata suure tõenäosusega ilma külmenemist. 30. jaanuaril jõuab Eesti ja Läti kohale aktiivne madalrõhkkond ühes mõõduka lumesajuga. Tihedas lumesajus on nähtavus halb. Temperatuur langeb paljudes kohtades miinuspoolele. Teeolud muutuvad halvaks, libeduseoht suureneb kiiresti! Saartel kui ka sisealadel peaks maa valgemaks saama. Tsüklon liigub aegamisi edasi kagusse ja selle tagalas algab kiire artkilise õhu sissevool. Lumi, mis maha sajab, peaks jääma püsima. Ilm läheb veebruari esimestel päevadel järk-järgult üha külmemaks. Viimaste ennustuste kohaselt jõuab 1. veebruariks Läänemerelt Läti aladele uus madalrõhulohk, mis laieneb oma servaga Eesti kohale ja toob kaasa rohkelt lund. Kui palju lund tuleb, see on veel küsimärgi all. Küll aga usun, et maa saab paljudes kohtades üsna valgeks. Suusad ja kelgud saab taas välja otsida. Pärast 2. veebruarit langevad termomeetri näidud mitmel pool kohati -10 kraadist madalamale, selgimiste korral ei ole välistatud maksimaalselt -15...-20 kraadi. Eks seda näitab aeg, kui külmaks läheb. Talvised ilmad igatahes tulemata ei jää. Ärge oma talveriideid veel kappi pange.
Prognoositav õhutemperatuur 1-1,5 km kõrgusel 28.01.2018 seisuga, kaardilt on näha, kuidas põhja poolt võib levida aegamisi lõuna suunas arktiline õhumass. Allikas: Wetterzentrale
Kategooriad: Blogid

4. nädala ilm (22.–28.01.2018)

Ilm ja inimesed - 22. Jaanuar 2018 - 2:17
Kommentaariumi link
NB! Seoses muutunud tööülesannetega tuleb viibida Prantsusmaa Alpides Monte Carlo lähedal 23...29. jaanuaril. Uuendused, juhul kui võimalik, tulevad vastavalt võimalustele.

Talv asendub hilissügisese ilmastikuga.

Alates 10. jaanuarist püsis õhutemperatuur peaaegu kõikjal alla 0 °C – seega jäi talv üllatavalt kaua püsima, kuid enam mitte.
Nädala alguses liigub kõrgrõhuala Skandinaavialt Leedu kohale. Seetõttu on öö pilves, selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja paiguti on udu. Puhub läänekaartetuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on –3...–8, pikemate selgimiste korral kuni –16 °C. Päeval sajab mitmel pool lund,  lääne- ja edelatuul võib veidi tugevam olla (4–9, Liivi lahe ümbruses iiliti 14 m/s) ja õhutemperatuur on 0...–5 °C.
24. jaanuaril jõuab Norra merele mitmekeskmeline sügav tsüklon (õhurõhk keskmes alla 970 hPa). See avab tee läänevoolule ja nii on 25. jaanuaril vihmane ja erakordselt soe ilm, sest õhutemperatuur tõuseb 4...9 kraadini.
Ilmamuutusega kaasneb 24. jaanuaril sadu ja tuisk: lumesadu levib saartelt mandrile, tuiskab, kuid pärastlõunal läheb sadu lääne poolt üle lörtsiks, saartel ka vihmaks (on jäidet!). Puhub lõuna- ja edelatuul 7–13, rannikul puhanguti 15–20 m/s, aga pärastlõunal lühiajaliselt veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on Ida-Eestis –2...–6, Lääne-Eestis –1...3 °C.
Kuigi nõrgenevas ja hääbus madalrõhusüsteemis õhumass jahtub ja vihma sekka tuleb ka märgi helbeid, ei näi enam möödunud kahe nädalaga sarnanevat talveilma tulevat. Tõenäoliselt jätkub selline ilmastik, nagu oli detsembris või jaanuari alguses: sademeid võib palju tulla, kuid õhk on soe, nii et püsivaks lumikatteks on lootust peamiselt kõrgustikel.
Ott Tuulberg. Kiudpilved rämetasid sajule, nende ilust võis hulluda. Amsterdam Centraal
Kategooriad: Blogid

3. nädala ilm (15.–21.01.2018)

Ilm ja inimesed - 15. Jaanuar 2018 - 2:25
Kommentaariumi link
Einar täiendas blogi (lõpus): http://einlar.simplesite.com/

Tuleb tormine ja külm nädal.

Nädal algab kõrgrõhkkonna lääneservas pilves, hiljem vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm (öösel ja hommikul on siiski mitmel pool kerget lumesadu). Puhub kagu- ja lõunatuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on –5...–10, saarte rannikul kohati –3 °C.Eriti karm on teisipäev (16.01.), kui madalrõhkkonna serv tuleb üle Läänemere: jätkub kagutuule eriti tugevnemine: sisemaal on puhanguid 17, saartel ja rannikul 22–27 m/s. Seetõttu on tuulekülm kuni –35 ja tajutav temperatuur koguni kuni –40 kraadi, kui koos mõjuksid –17 °C, 27 m/s ja 70% (niiskus tajutava temperatuuri arvutamisel oluline), vt ka http://www.ilmateenistus.ee/ilmatarkus/ilmajutud/kuidas-moota-kulmatunnet/ ja https://ilm.ee/index.php?42288. On vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on öösel –8...–15, kohati langeb sisemaal –17, saartel ja rannikul –4...–7 °C, päeval saartel ja mandri läänerannikul –3...–9 °C.Kolmapäeval (17.01.) liigub madalrõhkkond Skandinaavia lõunaosa kohale ja selle servas on ilm öösel tormine: kagutuule puhangud ulatuvad sisemaal 17, saartel ja rannikul 20–25 m/s. Päeva jooksul tuul nõrgeneb ja asendub ida-. Lund sajab öösel ja ennelõunal enamasti saartel, õhtupoolikul kanduvad pilved edasi ka mandrile, sajuhulk on aga tõenäoliselt võrdlemisi väike: pilvisus tiheneb ja edela poolt alates hakkab sadama lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on –3...–9 °C.Ilm soojeneb, kuid veel on ebaselge, kas läheb üle 0 °C või siiski mitte, ent sademeid tuleb veel. Seda täpsustame jooksvalt!
Ain Vindi · Tartu· Taevasel kunstnikul annet jagub. Täna sadas lund veidike ja tuli mõte macrotoru katsetada.

Katrin Tarand. Kl.14.39 Tallinn 14.01.2017 Suur udu oli...
Kategooriad: Blogid

2. nädala ilm (8.–14.01.2018)

Ilm ja inimesed - 8. Jaanuar 2018 - 1:36
Kommentaariumi link

Tuleb suurema sajuta, kuid talvine nädal.

Nädala alguses liigub aktiivne tsüklon Norra keskosast üle Põhjalahele kagusse. Päeval tugevneb uuesti kõrgrõhkkonna mõju. Seetõttu on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab kerget lund. Ennelõunal puhub loodetuul 7–12, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s, kuid õhtupoolikul asendub lääne- ja veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on –2...2 °C, õhtupoolikul langeb.
Teisipäeval (9.01.) tuleb kõrgrõhkkonna mõjusfäär üle Läänemere ja nii on ilm suurema sajuta, üksnes idapoolsetes maakondades võib kohati veidi lund sadada. Lääne- ja loodetuul rahuneb. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul –2...3 °C, kuid öö hakul idapoolsetes maakondades kuni –5 °C.
Kolmapäeval (10.01.) katab Eestit kõrgrõhkkond ja nii on ilm suurema sajuta. Tuul asendub idakaarte-, mis päeval Lääne-Eesti rannikualadel tugevneb. Õhutemperatuur on öösel –1...–6, päeval 0...–3, saartel kuni 2 °C.
Neljapäev (11.01.) tuleb kõrgrõhkkonna all sajuta. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel –2...–6, päeval 0...–4, meremõjuga rannikul veidi üle 0 °C.
Reede (12.01.) püsib kõrgrõhkkonna servas veel sajuta. Lõunakaartetuul on sisemaal nõrk, rannikul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel –2...–8, päeval 0...–4 °C.
Laupäeval (13.01.) ja pühapäeval (14.01.) püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Ilm on sajuta, rahulik ja koguni külm.

Kiired muutused on näha satpildil (http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/satelliidipildid/infrapunane-pilt/).
Kategooriad: Blogid

1. nädala ilm (1.–7.01.2018)

Ilm ja inimesed - 1. Jaanuar 2018 - 1:11
Kommentaariumi link

Aastavahetuste võrdlus: 1. jaan 2017 paduvihm, 13,8 mm (sajuhulk Alatskivil) ja sooja enamasti 6 kraadi, siis sel korral sajuta ja õhutemperatuur enamasti –1 °C, v.a Virumaal, kus kohati oli veidi külmem, ja saartel kuni 2 kraadi. Seega sademetelt ja õhutemperatuurifoonilt väga erinevad aastavahetused, sarnane oli vaid üpris ühtlane õhutemperatuur ja lauspilvisus.Lõppenud aasta oli väga sajune: sajuhulk ulatus valdavalt 812,7 mm Alatskivil (rekord 987 mm 2008. a, 2. kohal 983 mm 2010. a) kuni 1006,9 mm Marul (Viljandimaal), kusjuures kohati võis olla kuni 1100 mm sademeid. Loode pool sadas märksa vähem, ilmselt alla 700 mm, eriti Hiiumaal, kus oli oktoobrini ränk põud, kuid täpsed andmed alles selguvad.
2017. aastavahetus oli lausvihmane ja ebatavaliselt soe.
2018. aastavahetus oli pilves, kuid sajuta ja nõrga külmaga (Laagris). 
1. jaanuaril 2018 liigub madalrõhulohk üle Läänemere kirdesse. Seetõttu on pilves ilm, paljudes kohtades sajab vihma, Kirde-Eestis ennelõunal ka lund. Kohati on jäidet ja udu. Puhub lõunakaartetuul 4–10 m/s, ennelõunal ja õhtul rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 1...5 °C.
Ilm edaspidi. Võimalik, et tuleb külmemat ilma. Veel paar päeva on ilm soe ja sombune, kuid nädala lõpus võib tugevnev antitsüklon tuua talviselt külma ilma. Suurt lumesadu ei paista.

Kairo Kiitsak. 23.12.2017 Simuna
Kategooriad: Blogid

52. ja 1. nädala ilm (25.–31.12.2017 / 1.–7.01.2018)

Ilm ja inimesed - 30. Detsember 2017 - 3:23
Kommentaariumi link

Otsustasime seekord neid nädalaid koos käsitleda, kuigi pole kindel, kui hea mõte see on, sest seekord on aasta viimane ja uue aasta esimene nädal terviklikud, mitte aastavahetuse tõttu kuidagi jaotunud (vt pealkirja). 
Märkusi Maroko ilmast. Marokos on ilm enamasti päikeseline, sest seda mõjutab tugevasti Assoori maksimum – võib isegi öelda, et troposfäär on seal suurema osa ajast barotroopne ehk fronte ja õhumasside vastasseise pole, talvisel ajal aga kvaasibarotroopne ehk seal tuleb ette vaid harva ja enamasti nõrku fronte ja õhumasside vastasseise (vt rohkem http://www.theweatherprediction.com/habyhints/49/). Nii oli Fesi saabudes (21. detsembril) küll eemal näha üksikuid pilvi, kuid need kadusid ruttu ehk ilm oli päikeseline. Ilm oli kohalike mõistes meeletult külm ja tuuline, sest sooja oli vaid 14 kraadi ja tuulepuhangud ulatusid 5 m/s. Ka kohalik kontaktisik märkis, et sellist külma ja tormituult pole ta kaua Marokos kogenud (ta seal elanud üle 2 aasta). Järgmised päevad olin Casablancas ja Marrakechis, sh tegime ühe väljasõidu 26. detsembril Aafrikas suuruselt kolmandatele koskedele (Riad Cascades d'Ouzoud, vt http://www.ouzoud.com/fr/). Ilm oli kõikidel päevadel ühesugune – ookeaniäärses Casas öösiti 7 ja päeviti 20 kraadi (teisel päeval oli 17 kraadi) ja sisemaises Marrakechis öösiti 4 ja päeviti 20...23 kraadi; pilvi polnud kordagi kuskil näha, v.a Casas ühel keskpäeval lühiajaliselt rünkpilved ja 25. detsembri hommikul loodes Casast ära sõites – võimsad rünk- ja rünksajupilved, kuid väga kaugel (Gibraltaril oli äikest). Marrakechi jõudes olid need pilved jäänud ammu silmapiiri taha ja ka Casasse need ei jõudnud.3. päeval saabus Casasse ilmselt kõrbetest pärit tolm ja õhk tundus suviselt soe, järgneval ööl oli tugev kaste. Kui hakkasime 26. detsembril koskede juurest tagasi sõitma, ilmusid loodest kiudpilved – ilmselge viide, et ilm halveneb. Ütlesin reisikaaslastele ka, et järgmisel päeval on sajune ilm – olge selleks palun valmis.Ilm muutus viimasel päeval, kui oli lennujamade tõttu (Ryanairi streigid, Marrakechi lennujaama ebausaldusväärsus ja pühade-/aastavahetusaegne ebatavaliselt suur koormus) vaja öise rongiga Marrakechist Casasse sõita. Kohale jõudes oli ilm läinud pilve ja hakkas sadama vihma. Hommiku jooksul oli ka selgimisi, kuid päev oli enamasti pilves ja oli sajuhooge. Õhtul pilvisus tihenes ja hakkas lausvihma sadama (kestis suurema osa ööst), kuid hommikul Fesi jõudes (see oli 28. detsembri varahommik) ilm pisut paranes ja pilvede vahelt võis päikest näha. Sajuse ööga oli sooja Casas 14 kraadi, samas kui päeval oli pilvede tõttu alla 20 kraadi. Fesi sõites pidi buss läbima mingis kohas ebatavaliselt tiheda uduga teelõigu – ilmselt kulges tee üle mingi kõrgustiku ja sattusime pilvedesse. Kui muidu valitses Assoori maksimum, siis 27. detsembri pilves ja sajune ilm oli tingitud ilmselt polaarfrondi lähenemisest Marokole. Ka 25. detsembri hommikused konvektsioonipilved loodes ja pikne Gibraltaril oli seotud polaarfrondi lähenemisest või siis mõnest madalrõhulohust, mis ulatus Aafrikani. Edaspidi tugevnes Assoori maksimum ja ilm muutus taas päikeseliseks.
Püreneed 21. detsembril.
Hispaania maastik pilvepiirilt 21. detsembril.


Pilved Fesis 21. detsembril.

Alati päikeseline Casa 22. detsembril. Ookeanivesi oli umbes 18 kraadi soe. Esiplaanil on näha maailma suurima surnuaia (maetud üle 100 tuhande inimese) osa, mis mahajäetud.
24. detsembril ilmusid pilved vaid 2 tunniks taevasse, Casa, Maroko.


26. detsembril Riad Cascades d'Ouzoud ja tagasiteel Marrakechi, taamal Atlase mäestik (all).


 Pilves ja sajune Casa 27. detsembril.

 Päikesetõus 28. detsembril Fesis.


Lumetormi algus Weezi lennuvälja juures (Hollandi piiri lähedal) ja udune Tallinna lennuväli (29. detsembril).
Eesti ilm ja ilmastik Marokos äraoldud ajal. Selle kohta on kirjutatud ülevaade http://loodusvaatleja.blogspot.com.ee/2017/12/muutlikud-ilmaolud-eestis-joululaupaeva_19.html.
Peatselt pärast seda ilm küll külmenes (25. detsembril kuni –7 kraadi), kuid soojenes pärast märkimisväärselt, nii et sooja oli kuni 7 kraadi. Olulist ilma jahenemist pole toimunud, ehkki 29. detsembri õhtuks asendus vihm mitmel pool märja lumega ja õhutemperatuur langes siis 0 °C lähedale. Seetõttu oli ilm enamasti eeltalvine, ehkki ida pool, eriti kõrgustikel, võis püsiva lumikatte tõttu rääkida ka talvest.

29. detsembril oli siin madalrõhkkonna idaserv, öösel kaguserv. Seetõttu oli enamasti pilves ja sajuhoogudega ilm. Õhtul arenes kohati tihe udu ja sadas mitmel pool (esialgu vihm, hiljem märg lumi). Lõunakaartetuul oli mõõdukas, ajuti, eriti hommikul, oli kagutuule puhanguid üle 15 m/s.
30. detsembri öösel eemaldub madalrõhulohk kirdesse, selle järel tugevneb kõrgrõhuhari. Nii on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi / märga lund, kuid pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Päeval on pilves, selgimistega ilm. Üksikutes kohtades võib vähest vihma sadada. Puhub edela- ja lõunatuul 3–8, saartel ja läänerannikul 5–10, pärastlõunal puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0...4 °C.
Ka edaspidi pole näha talvist ilma: on soe ja sajune, ehkki mõni päev võib lumine olla, ei jää see püsima. Tuul on enamasti lõunakaartest ja mõõdukas või tugev.
Kategooriad: Blogid

Muutlikud ilmaolud Eestis jõululaupäeva eel (19.-24.12.2017)

Loodusvaatleja - 19. Detsember 2017 - 20:01
Jõululaupäev pole enam kaugel ja nüüd on huvitav hoida silma peal ilmamuutustel. Neljapäeval (21.12) jõuab üle Läänemere Eesti kohale uus madalrõhulohk. Pilvisus tiheneb ja on oodata tuule tugevnemist. Öösel puhub mõõduka tugevuasega edela- ja lõunatuul. Merel ja rannikualadel on oodata tuulepuhanguid 15-20 meetrit sekundis. Mandri-Eestis muutub samuti tuul tuntavamaks. Tugevamad puhangud võivad ulatuda sisealadel 13 meetrini sekundis või pisut üle selle. Päevasel ajal tuul raugeb ja pöördub saartelt alates juba loodesse.
Ööseks jõuab mõõdukas vihmasadu mere kohalt Loode-Eestisse ja Lääne-Eestisse. Ulatuslik sajutsoon liigub aegamisi kagusse. Rannikualadel sajab peamiselt vihma või lörtsi. Vastu varahommikut läheb sügavamal sisemaal sadu üle lumeks. Nähtavus halveneb tihedas lumesajus ja teeolud muutuvad kiiresti lumiseks. Lisaks suureneb libedusoht. Ennelõunal sajab Pärnu-Rapla-Tallinn mõttelisest joonest ida pool mõõdukat või tugevat lund. Lõunaks sadu nõrgeneb alates loode poolt. Pärastlõunal sajab veel Lõuna-Eestis ja Kagu-Eestis lund Ilmamudelite prognooside kohaselt võib Eesti idaosas sadada poole päevaga 5-10 cm lund, paigut ei ole välistatud rohkemgi. Arvestama peab ka sellega, et kui tuul on mõõdukas või tugev, siis võib esineda tuisku. Ulatuslik sajuvöönd jõuab õhtuks Valgevene ja Lääne-Venemaa aladele ning nõrgeneb seal.
Kuna madalrõhulohk kannab endaga kaasas ka soojemat ja niiskemat õhku, siis hakkab õhutemperatuur öösel tasapisi tõusma alates Lääne-Eestis ning Loode-Eestist. Suureneb ka jäiteoht. Öösel ja varahommikul on Ida-Eestis veel valdavalt miinuskraadid, termomeetri näidud jäävad seal tõenäoliselt -0…-4 kraadi vahele. Samas ei ole välistatud, et sügaval sisemaal on üksikutes kohtades ilmaolud veel külmemad. Näiteks mitmed ilmamudelid on ühel meelel, et neljapäeva öösel võib õhutemperatuur Kagu-Eestis langeda enne lumesaju saabumist kuni -8 kraadini. Läti Ilmateenistuse prognoosis on samuti sarnane olukord välja toodud. Eks seda näitab ainult aeg. Temperatuur sõltub mitmetest faktoritest. Kuid päevasel ajal tõuseb õhutemperatuur juba kõikjal 0 kraadist kõrgemale. Kõrgustikel võib õhutemperatuur jääda püsima +0…+2 kraadi vahele. Lääne-Eestis tõuseb õhutemperatuur kuni 5 soojakraadini. Hilisõhtuks madalarõhulohk eemaldub Eestist ja põhja poolt jõuab kohale arktiline õhumass. Ettevaatust! Õhutemperatuur langeb ööl vastu reedet mitmel pool taas kiiresti miinuspoolele. Veel kord tahaks rõhutada, et teeolud saavad olema kohati üsna libedad.
 Kaardilt on näha, et sadu peaks liikuma loodest kagusse üle Eestis. Violetne värvus tähistab mõõdukat ja tugevat lumesadu. Sinine värvus viitab vihmale. Allikas: wxcharts.eu

Prognoositav lumepaksus Eestis hilisõhtuse seisuga 21.12.2017 (prognoos: 19.12.2017)Allikas: wxcharts.eu

Kategooriad: Blogid

51. nädala ilm (18.–24.12.2017)

Ilm ja inimesed - 18. Detsember 2017 - 5:35
Kommentaariumi link 
NB! 20.–29. detsembril viibin Marokos, mistõttu tõenäoliselt ei saa blogi uuendada – tuleb hakkama saada selle postituse kommentaariumiga. Kui on võimalust, siis aeg-ajalt ikka uuendan.
Tuleb ikka veel eeltalvine nädal, ja kuigi ida pool võib püsiva lumikatte tingimustes rääkida ka päristalvest, on nii mõnelgi päeval on ülekaalus plusskraadid.
Nädala alguses liigub kõrgrõhuhari üle Läänemere itta. Seetõttu on pilves, selgimistega, kuid olulise sajuta ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja on jäidet. Puhub valdavalt edelatuul 3–9, kuid saartel tugevneb puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on –2...1 °C, tuulepealsel rannikul kuni 3 °C.Täieneb peatselt ...
Sünge ja sajune Laagri

Kategooriad: Blogid

50. nädala ilm (11.–17.12.2017)

Ilm ja inimesed - 12. Detsember 2017 - 0:25
Kommentaariumi link

Tuleb heitliku ilmastikuga nädal – talve ja sügise vägikaikavedu jätkub ehk tuleb nii lund, lörtsi kui vihma ja õhutemperatuur on ikka 0 °C lähedal.
Nädala alguses liikus sügav tsüklon, mis tõi Lääne-Euroopasse, sh Suurbritanniasse, tugeva lumesaju Kesk-Euroopa kohale ja liigub edasi Soome lõunaossa.
Et Eesti jäi tsüklonitest ja aktiivsetest frontidest üpris kaugele, siis oli päev (11. detsember) suhteliselt päikeseline, rahulik ja sajuta, alles õhtul eel pilvisus tihenes ja kohati hakkas lund sadama. Õhutemperatuur oli 0 °C lähedal või sellest madalamal, üksnes saartel oli märksa soojem. Kagutuul oli valdavalt nõrk.
Teisipäeval (12.12.) liigub üle Kesk-Euroopa Läänemerele uus madalrõhkkond ja tõstab kagu- ja lõunatuule puhanguti 12, rannikul 15, saartel kuni 18 m/s. Öö hakul sajab kohati saartel ja läänerannikul (märga) lund, kuid vastu hommikut tuleb sadu sisemaale ja ennelõunaks üle kogu Eesti, võides muutuda tihedaks. Õhutemperatuur on öösel mandril alla 0 °C, kuid saartel on 0...3 °C, kuid hommikuks tõuseb kõikjal (saartel ja läänerannikul võimalik kuni 6 °C).
Kolmapäeva (13.12.) öösel eemaldub madalrõhkkond üle Soome Skandinaavia põhjatipu poole ja selle servas sajab aeg-ajalt peamiselt vihma. Päeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge hõredamalt, suureneb tahkete sademete tõenäosus. Puhub tugev läänekaartetuul: puhanguid on sisemaal 15 m/s, saartel ja rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel kuni 5, ent hommikuks langeb kohati alla  0 °C
Neljapäeval (14.12.) tuleb Läänemerele uue madalrõhkkonna serv, mis toob endaga lund ja tuisku (mõnel pool võib sadu olla vesisem). Hiljem on selle madalrõhkkonna läheduses ikka (märja) lumesaju tõenäosus suur, kuid sajukogus ei pruugi enam nii suur olla, sest õhukeeris nõrgeneb. Viimaks võib mõjule pääseda kõrgrõhuvöönd ja sel juhul on nädala algus ilmselt kuivem, aga näib siiski, et mitte kauaks. Õhutemperatuur on ikka 0 °C lähedal.

Raikki Luik. ‎6. ‎detsember ‎2017‎. a., ‏‎13:32:56. Tervet maad kattis ca 20cm lumevaip.
Kategooriad: Blogid

19. märtsi ekstreemumid 2008-2018

AastaMaks.KeskmineMin.
20184,0°C0,47°C-2,3°C
20177,4°C1,14°C-4,7°C
20161,5°C-3,21°C-11,9°C
201513,3°C3,61°C-5,8°C
20142,5°C-1,01°C-9,6°C
2013-2,4°C-8,31°C-15,7°C
20125,2°C1,51°C-1,2°C
20115,7°C-0,74°C-7,7°C
20104,7°C1,61°C-2,2°C
20094,6°C-0,18°C-6,1°C
20083,8°C-0,48°C-3,1°C

Ilmateenistuse ennustus

0...-5°C
-2...3°C
-5...-10°C
-3...2°C
0...-5°C
0...3°C
-2...-7°C
-2...3°C

Rõhkkonnad Eestis

PäevMadal- rõhkkondKõrg- rõhkkond
19.03.Brigitte
18.03.Irenäus
17.03.Irenäus
16.03.Irenäus
15.03.Irenäus

Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad

AllikasPäevi%
Forecast.io191,32%
Forecast.io289,21%
Yr.no188,95%
Yr.no388,29%
Yr.no486,84%

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 15,8°C (2002) ja külmem -21,8°C (1963).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,4°C (1990) ja külmem -29,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
Edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
Edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
Edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
Edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
Edela- ja läänetuul 8-11 m/s.

Külastatavus

Maa magnetväli

Tänane kuufaas

8,8% on kuu nähtav.
27 päeva on noorkuuni.
Noorkuu

UV-indeks Tõraveres

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk